خانه / فیزیک یازدهم

فیزیک یازدهم

با توجه به اینکه هر ساله در کنکور سراسری سوالات متعددی از مباحث الکتریسیته و مغناطیس از کتاب فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی مطرح میشود، این بر اهمیت یادگیری درست آن می افزاید.

تدریس خصوصی فیزیک یازدهم تجربی در تهران + مفهومی

تدریس خصوصی فیزیک یازدهم تجربی

کتاب فیزیک یازدهم تجربی بر روی مباحثی از علم فیزیک تاکید دارد که شاید بیشترین کاربرد را در زندگی روزمره ما در قرن بیست و یکم دارد، یعنی برق و الکتریسیته. اما با این وجود تدریس خصوصی فیزیک یازدهم تجربی چندان ساده نیست چرا که مباحث مطرح‌ شده در این …

بیشتر بخوانید »